polski english


Koszyk   Twój koszyk jest pusty


RODO


Z dniem 25.05.2018 r. wchodzą w życie nowe regulaminy, które są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "o nas" lub klikając "tutaj".


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, 

dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie nazywane RODO). Televoice Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok. 73, 02-739 Warszawa, dostosowała procesy przetwarzania danych zgodnie z nowymi zasadami.  Jako administrator Państwa danych osobowych potwierdza przetwarzanie tych danych do poniższych celów:

 1. Zawarcia i świadczenia usług na podstawie wiążącej nas umowy
 2. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im
 3. Prowadzenia statystyk, zestawień i analiz na wewnętrzne potrzeby spółki
 4. Obrony i dochodzenia roszczeń przez spółkę
 5. Przetwarzanie danych transmisyjnych o lokalizacji, danych z routerów i innych urządzeń.

Dane transmisyjne przetwarzane są w celu:

 • Naliczenia opłat za usługi i opłat z tytułu rozliczeń między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (m.in. dane lokalizacyjne czy dane o świadczonych usługach telekomunikacyjnych)
 • Świadczenia usług, w tym usług o wartości wzbogaconej
 • Wykonywania analiz na potrzeby prowadzonej działalności spółki

Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego lub podmiotom, z usług których Televoice Polska Sp. z o.o. korzysta w celu realizacji umowy.

Mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.

Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Televoice Polska Sp. z o.o. w Polsce, nie są udostępniane hostingodawcom i są one odpowiednio zabezpieczone. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@televoice.pl. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy przesłać wiadomość na adres rodo@televoice.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Televoice Polska Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 69, 02-739 Warszawa.


Ochrona danych osobowych

 1. Televoice Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Televoice Sp. z o.o. w celu: zawarcia i wykonania umowy; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; przetwarzania danych transmisyjnych; marketingu bezpośredniego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby - instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności i ich pełnomocnikom.
 4. Televoice Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych.
 5. Televoice Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego.
 6. Televoice Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abononent powinien kierować na adres : rodo@televoice.pl lub pocztą: Televoice Polska Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza  50A lok. 21, 02-661 Warszawa biznesowi.jpg
call_center.jpg
indywidualni.jpg
strony internetowe

Marka Televoice dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne w zakresie obsługi połączeń głosowych oraz doradztwa w dziedzinie rozwiązań telekomunikacyjnych na terenie całej Polski. Oferujemy telefonię VOiP i telefonię IP - usługi niewymagające wysokich nakładów inwestycyjnych. Televoice oferuje również kompletne rozwiązania systemów telekomunikacyjnych opartych na oprogramowaniu AsteriskWirtualna centrala IP zapewnia dostęp do bogatej funkcjonalności, jaką daje telefonia VoIP. Bramki VOiP to łatwy sposób przekształcenia tradycyjnych telefonów stacjonarnych w wielofunkcyjne terminale telekomunikacyjne. Nasze produkty wyposażone są w protokół głosowy SIP, który dostarcza zestaw funkcji obsługi połączeń. Do naszych usług oferujemy również produkty, m.in. telefon VoIP oraz telefon IP. Jako marka specjalizująca się w usługach telekomunikacyjnych, stawiamy na innowacyjność, elastyczność i kompleksowość.